نحوه ثبت نام در بازی رولت؟

ثبت نام

1

برای ثبت نام در بازی در مرحله اول باید نام کاربری خود را وارد نمایید.

2

در مرحله بعدی باید رمز عبور مدنطر خود را وارد نمایید.

3

پس از وارد کردن اطلاعات خواسته شده با کلیک بر روی گزینه تایید حساب کاربری شما ساخته شما ساخته شده و وارد بازی میشوید.

ورود

در صورت داشتن حساب کاربری از قبل و برای بازیابی بعد از ورود به صفحه ثبت نام با کلیک بر روی گزینه
اگر قبلا ثبت نام کرده اید از اینجا وارد شوید” میتوانید به حساب کاربری خود وارد شوید.

1

نام کاربری که قبلا ساخته اید را وارد نمایید.

2

رمز عبور خود را که قبلا ساخته اید را وارد نمایید.

3

پس از وارد کردن اطلاعات در صورت صحیح بودن آنها با کلیک بر روی گزینه تایید وارد حساب کاربری میشوید.